پاک کننده کرمی صورت اسنشیالز با عصاره پاپایا اوریفلیم
پاک کننده کرمی صورت اسنشیالز با عصاره پاپایا اوریفلیم
پاک کننده کرمی صورت اسنشیالز با عصاره پاپایا اوریفلیم
پاک کننده کرمی صورت اسنشیالز با عصاره پاپایا اوریفلیم
پاک کننده کرمی صورت اسنشیالز با عصاره پاپایا اوریفلیم
پاک کننده کرمی صورت اسنشیالز با عصاره پاپایا اوریفلیم

پاک کننده کرمی صورت اسنشیالز با عصاره پاپایا اوریفلیمEssentials Face Cleanser Papaya


60,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 7 آذر, 1399

شوینده ای که برای شستن انواع آلودگیها از پوست همراه با ایجاد حس تازگی در پوست طراحی شده است.