مام دئودورانت رولی زنانه Giordani Gold
مام دئودورانت رولی زنانه Giordani Gold
مام دئودورانت رولی زنانه Giordani Gold
مام دئودورانت رولی زنانه Giordani Gold
مام دئودورانت رولی زنانه Giordani Gold
مام دئودورانت رولی زنانه Giordani Gold

مام دئودورانت رولی زنانه Giordani GoldGiordani Gold Mom Roll Deodorant


89,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 25 دی, 1399

بزرگترین تفاوت دئودورانت های اوریف لیم با سایر برندها در اینست که تعریق را مختل نکرده و باکتری هایی که عامل بوی نامطبوع هستند را از بین می برند.همچنین فاقد ترکیبات الکل بوده و ایجاد تیرگی نمی کنند.